مقاله و تحقیق کشاورزی
مقاله و تحقیق کشاورزیمقالات کشاورزی شیلات و دامپروری اکه 1 وابسته به وبلاگ ake.blogfa.com
جمعه 3 مهر 1388  11:45 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg


 5487 مقالات و تحقیق کود ها مورد نیاز کود دامی ، کود شیمیایی ، عناصر خاک
اثر کودهای آلی و شیمیایی روی نماتود
Meloidogyne javanica در خیار
کود سبز
مصرف بهینه کود راهکاری برای بهبود کمی و کیفی چای
معرفی کودسولفات روی
کودسولفات منگنز
اثر كادمیم اضافه شده و زمان خواباندن بر شكل های شیمیایی كادمیم ، رشد و تركیب شیمیایی اسفناج در دو با
اثر هر یک از عناصر ماکرو و میکرو در گیاهان
مکانیک خاک
كود اوره با پوشش گوگردی
تثبیت نیتروژن
Managing Yard Wastes: Clippings and Compostکمپوست
Making and Using Compostکمپوست
زمان به كاربردن كود فسفات
متوسط برداشت عناصر ریز مغذی توسط برخی از گیاهان
مختصری در مورد تغذیه گیاهی
گزینه های جدید برای مدیریت كود دامی در مزارع كوچك
Putz FE (2006) Vine Ecology. ECOLOGY.INFO 24
دلائل ازدست رفتن نیتروژن دركودهای ازته
مصرف نمک
زمان به كاربردن كود فسفات
Potassium Nitrate نیترات پتاسیم
تثبیت نیتروژن
اثرهای متقابل منیزیم و پتاسیم بررشد و عملكرد آفتابگردان در یك خاك شور
تاثیر آهن، منگنز، روی و مس بر كمیت وكیفیت گندم در شرایط شور
کوددهی در برنج
آیا چیزی در مورد باکتریهی آهن و منگنز می دانید؟
مدیریت استفاده از كود فسفات
کاهش خسارت خشکسالی در گندم دیم
ورمی کمپوست چیست
انواع کود :اندو سولفان (تیودان فن)
انواع کود: دیازینون (بازودین – دیاكاپ)
كود اوره با پوشش گوگردی
زمان به كاربردن كود فسفات
Compostکمپوست
كود اوره با پوشش گوگردی
گزینه های جدید برای مدیریت كود دامی در مزارع كوچك
پخش كودهای دامی و پوسیده موجود در مزرعه و اختلاط آنها با خاك مزرعه برای جلوگیری از نشو و نمای لاروه
كود اوره با پوشش گوگردی
اثر کودهای آلی و شیمیایی روی نماتود Meloidogyne javanica در خیار
كودهای مورد نیاز یونجه
روش مصرف كود در زراعت یونجه
اثر برهمکنش تراکم سوروف (Echinochloa crusgalli) و مقادیر نیتروژن روی رشد و عملکرد برنج در کوشکک، است
تشخیص علائم کمبود بُر در تعدادی از محصولات باغی و زراعی
تاثیر خاکورزی و کود نیتروژنه بر روی عملکرد دانه و نیتروژن خاک در سیستم گندم بهاره آیش
رابطه غلظت عناصر غذایی با تشکیل میوه
انواع کود :اندو سولفان (تیودان فن)
انواع کود
ضرورت كوددهی پتاسیم در گلهای شاخه بریده
اثرات تاخیر پیری گندم به وسیله علفکش ها بر روی غلظت و عملکرد گوگرد و نیتروژن دانه و نسبت آنها
بهترین زمان مصرف کود سبز
کود سبز
عوامل مؤثر در فرایند كمپوست
موارد و میزان مصرف کودهی آهن
تاثیر عناصر مختلف بر یونجه و علائم كمبود آنها
تاثیر آهن، منگنز، روی و مس بر كمیت وكیفیت گندم در شرایط شور
چگونه میتوان کمبود مواد غذیی را در مو شناخت
کودهی شیمییی (fertilizer chemical )
تاثیر عناصر مختلف بر یونجه و علائم كمبود آنها
كودهای مورد نیاز یونجه
روش مصرف كود در زراعت یونجه
تشخیص علائم کمبود بُر در تعدادی از محصولات باغی و زراعی
آهن‌(Fe )
تغذیه گیاه
پتاسیم(K )
فسفر
نیترات پتاسیم
اغذیه کربوهیدرات منبع مهم غذایی
مدیریت استفاده از كود فسفات
اثر کودهی مختلف پر مصرف و کم مصرف در تولید گندم دیم
موارد و میزان مصرف کودهی آهن
آهن در گیاه
آهن در گیاه
ورمی کمپوست
تثبیت نیتروژن
ورمی کمپوست چیست ؟
ده فایده مواد آلی در خاک
فلزات سنگین و محیط زیست
ده فایده مواد آلی در خاك
ریس کمپوست
تی كمپوست
تلفات ازت در خاك‌های كشاورزی
تاثیر خاکورزی و کود نیتروژنه بر روی عملکرد دانه و نیتروژن خاک در سیستم گندم بهاره آیش
ورمی کمپوست
تاثیر خاکورزی و کود نیتروژنه بر روی عملکرد دانه و نیتروژن خاک در سیستم گندم بهاره آیش
تأثیر تنش‌های شوری و کم آبی یرجوانه‌زنی بذر و رشد اولیة گیاهچه‌های ارزن مرواریدی و سورگوم علوفه ا‌ی
كمپوست كردن
کمپوست کردن(قسمت سوم مقاله)
کمپوست کردن(قسمت مقاله)
how to compostکمپوست
ورمی کمپوست
تلفات ازت در خاك‌های كشاورزی
افزودن آهك به خاك‌های اسیدی پوسیدگی ریشه چغندرقند را كاهش می‌دهد
کوددهی در برنج
مزایا ومعایب مصرف كودهای شیمیایی در كشاورزی
کود معدنی (زئولی ت)در کشاورزی
ضرورت ارتقاء جایگاه تغذیه‌ای گوگرد به منظور افزایش عملكرد كمی و كیفی محصولات كشاورزی در كشور
ضرورت ارتقاء جایگاه تغذیه‌ای گوگرد به منظور افزایش عملكرد كمی و كیفی محصولات كشاورزی در كشور
ضرورت ارتقاء جایگاه تغذیه‌ای گوگرد به منظور افزایش عملكرد كمی و كیفی محصولات كشاورزی در كشور
تلفات ازت در خاك‌های كشاورزی


منبع:
http://ake4.mihanblog.com

   


نظرات()   
جمعه 3 مهر 1388  11:45 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

زراعت غلات
انواع پروتینها درغلات
فتوسنتز و عملکرد غلات
زراعت غلات
غلات
غلات
ورس درغلات
انواع پروتینها درغلات
زراعت غلات
مقاله:کودهای مورد نیاز غلات
انواع غلات

برنج
برنج
اثر برهمکنش تراکم سوروف ( Echinochloa crusgalli ) و مقادیر نیتروژن روی رشد و عملکرد برنج
ارزش غذایی برنج
مقاله فنی برنج Oryza sativa
برنج
همه چیز درباره برنج
پیشینه برنج در ایران | کشت برنج در ایران
اثر اجزای ماشین و حالت جوانه بذر بر رشد بعدی گیاهچه‌های برنج در کاشت مستقیم بذر جوانه زده با کود پاش
برنج رنگی
كاشت برنج
تأثیر فاکتورهای محیطی در مرحله گلدهی و پرشدن دانه گیاه برنج
كلروپتاسیم شدت بیماری لكه قهوه‌ای در برنج را کاهش می دهد
كود پتاسیم شدت بیماری آكاگاره در برنج را كاهش می‌دهد
William Rice 0 برنج دو مقاله
Sullivan مقاله انگلیسی در مورد برنج
سبوس برنج فرآوری شده : جایگزینی مناسب برای غلات در جیره های طیور
مشخصات گیاه برنج
سطح زیر کشت برنج در ایران

گونه های برنج
تاریخچه و خواص برنج
با عمود كردن برگ ساقه برنج، می‌توان محصول را بیشتر كرد
اصلاح نوعی برنج هوازی راه حلی برای مقابله با بحران كمبود آب

گندم
ارزیابی دو روش غربالگری برای مطالعه مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت جهت کاهش ضایعات تولید در گندم
خصوصیات گیاه گندم Triticum spp
ویژگی گندم
گندم
گندم
مقاله گندم
ویژگی های گباه گندم
نوارهای شبدر و گندم بر عملکرد گندم در کشت مخلوط
جوانه گندم
تاریخچه گندم
مصارف درمانی تیره گندم
گندم . جو و پنبه موتانت
تیره گندمیان Gramineae=Graminees
كشت ارقام گندم مقاوم، با شته روسی مبارزه کنید
خصوصیات گیاه گندم
گندم دورون
گل گندم قنطوریون
روش های كشت گندم
روش های كشت گندم
گندم Triticum Sativum
گندم
بهینه سازی بازﻳافت DNA از ارقام مختلف گندم ( . aestivumTriticum )
رقابت خردل وحشی ( Sinapis arvensis ) با گندم
رقابت خردل وحشی ( Sinapis arvensis ) با گندم

 5487 مصارف درمانی تیره گندم
تیره گندمیان Gramineae=Graminees
واژه نامه فارسی به انگلیسی گندم
رعایت تناوب زراعی گندم دیم با عدس، میزان تولید را افزایش می دهد
بررسی مدل رقابتی عكس علمكرد گندم در برابر علف هرز چاودار در منطقه ورامین

جو
سبوس برنج و گندم جاذبهای عالی برای جمع‌آوری برخی از آلاینده‌های مقاوم از محیط آبی مقاله های جو
عملكرد محصول جو تا 6 برابر افزایش می یابد
جو
گندم . جو و پنبه موتانت
استفاده از روشهای تشخیص سریع سرولوژیکی و مولکولی در تفکیک ویروسهای عامل کوتولگی زرد جو
جو Hordeum

ذرت
ذرت در بحران بانك جهانی ژن
ذرت
علل متداول تلفات دماغه ذرت وعلل متداولی که باعث اتلاف در سکوی برش
قیاق(ذرت خوشه ای) Sorghum halapense
سیرغلات سبوس دار تخم بزرکوکنجد وذرت بوداده وآفتاب گردان
یولاف
برای كنترل بیماری پوسیدگی ساقه ذرت، از مصرف زیاد كود ازته خودداری كنید
ذرت
ذرت
ذرت مقاله دیگری از ذرت(2)
ذرت
ذرت بذری را آخر بهار بكارید
ذرت بذری را آخر بهار بكارید
بررسی اثر تنش خشکی روی برخی از گیاهان علوفه ای( ذرت و سورگوم )در کرمان
ذرت
اثر تراكم بوته در عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام سورگوم دانه ای در سیستان

Design by mohammad irandegani


منبع:
http://ake4.mihanblog.com

   


نظرات()   
جمعه 3 مهر 1388  11:44 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

گیاهان علوفه ای
یونجه Medicago sativa
یونجه 1

یونجه 2
یونجه 3
روش مصرف کود در زراعت یونجه

 5487 یونجه گیاهی است علفی و چند ساله
استفاده از تكنیك‌های زیست‌فن‌آوری, پژوهشگران ایرانی طول عمر گل‌های یك گیاه علفی را تا 15 برابر
یونجه 4

Design by mohammad irandegani


منبع:
http://ake4.mihanblog.com

   


نظرات()   
جمعه 3 مهر 1388  11:40 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

گیاهشناسی
مطالبی در مورد لکه روی برگ گیاهان
بازدانگان و نهان دانگان
رایحه درمانی
رایحه درمانی
گلیکولیز هموگلوبین بیوتکنولوژی
برای تشخیس میکروب
گیاهان گوشتخوار
حرکات سریع گیاهی
غیر جنسی
مراحل تولید قند
اهمیت اسانسها ی گیاهی
واکنش زنجیره ای پلی مراز The Polymerase Chain Reaction
گیاهشناسی
سوزنی برگها
سوزنی برگها
پروتئین های G
تنفس در گیاهان
نفخ
معرفی گل انگشتانه،حسن یوسف و گل ستاره ای
فتوسنتز و عملکرد غلات
گیاهان در فضای باز/درختچه توری
گیاهان در فضای باز/درختچه توری
گیاهان در فضای باز/نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی انسان
گیاهان در فضای باز/زرشك
گیاهان در فضای باز/گل ا ستكانی
گلگیاهان در فضای باز/ختمی چینی
علت تغییر رنگ برگها
معرفی گلهای پیازی
از گیاهان آپارتمانی بنام كلانكوآ كه گلهای آن در ماههای دی تا فروردین ظاهر شده و خوشه مانن
برخی از اسامی گیاهان آپارتمانی
خواص : كدو Squash
تراریوم
راهنمای کاشت گیاهان بدون استفاده از خاک ( هیدروپونیک )
تکثیر غیر جنسی
آنتوریوم Anthurium
انواع تقسیم در گیاهان و درختان
پدیده نر عقیمی
اثر مثبت موسیقی بر رشد گیاهان
تعرق (ویژه گیاه شناسی)
بررسی بیولوژی لمبه گندم Trogoderma granarium Everts در شرایط آزمایشگاهی واستفاده از امواج مایکروویو د
خواص چای در زیبایی
تیپ‌های مختلف چغندرقند
معرفی گیاه کروتون
خواص درمانی گیاه آفتابگردان
گروه بندی گیاهان زراعی
تاثیر آهن، منگنز، روی و مس بر كمیت وكیفیت گندم در شرایط شور
اللوپاتی گندم
اللوپاتی گندم

اهمیت اسانسها ی گیاهی
كافور یك كتون نوپن اشباع شده دو حلقه‏ایكرم فلزی سفتكلروفرم مایعی است بی رنگ
گلهای فصلی
تیپ‌های مختلف چغندرقند
روشهای كاشت و تولید نهال
بررسی جنبه های كشت درون شیشه ای گل راعی بومی ایران
خواص دارویی گیاهان بنفشه دردهای رماتیسمی را تسكین می دهد
خواص گیاهان خاصیت چند نمونه گیاهی را در زیر می خوانیم
چقدر در مورد محصولات کشاورزی که روزانه ازشون استفاده می کنیم اطلاع داریم؟
هفت فایده مهم چاى سبز
كاكائو؛ از دیروز تا امروز
اسفناج
جوانه ها Buds
هوش در گیاهان
ریشه درختان میوه
ریشه درختان میوه
ریشه درختان میوه
علت تغییر رنگ برگها
بهبود و سالم سازی محیط کاشت گیاهان
تولید نهال ریشه دار انگور
ارقام یاقوتی و مهدی خانی انگور
Gymnosperms بازدانگان
بزرگترین برگ
پروتوپلاست چیست
علل قرمز شدن برگها در پاییز
دو لپه‌ایهای جدا گلبرگ Dialypetalae
براكلی چیست و نحوه كاشت – داشت – برداشت و مصرف آن چگونه است ؟ Broccoli
بافت آوندی ساقه
متن انگلیسی درباره ریشه Roots
جوانه ها buds
Pruning and Training
Planting Guide
انتقال مواد محلول در گیاهان
گیاهى از خانواده سیب زمینى بادمجان گوشت فقرا
چند نمونه از اخبار مربوط به مرزه (از سایت شبکه تحقیقات گیاهان دارویی ایران):
انتقال مواد محلول در گیاهان
Herb Nem محصول جدید بیوتكنولوژی به كمك كشاورزی می آید
ANALYSIS OF GLOMALINmycorrhizal fungi in soil and in roots
درخت ماکادمیا ماکادمیا گران ترین خشکبار جهان
واژگان عمومی گیاهپزشکی
بازدارنده های ایزومراز8٫7∆و روکتاز14∆
کلیات گیاهشناسی
ایران از لحاظ ذخایر ژنتیكی گلرنگ یكی از غنی ترین كشورهاست
ضرورت كشت محصولات تراریخته
مختصری در مورد زراعت لوبیا
تیپ‌های مختلف چغندرقند

 5487 خانواده سرخسیان
سیكلامن Cyclamen Persicum
اثربخشی عصاره "شقایق وحشی" بر مورفین بررسی شد
خواب بذر
معرفی گیاه سیکاس
چوب از نظر گیاه شناسی
رده بندی گیاهان
تولید مثل جنسی
آیا می دانید منظوراز گلوله سحر آمیز چیست ؟
مرفولوژی ریشه و تنوع آن
چگونگی ایجاد سازه های گیاهی
رده بندی گیاهان
تیره ی سرخدار Taxaceae .
پروتوپلاست چیست
انواع مارکرها
گیاه شناسی
سنبل
تقسیم بندی گیاهان
معرفی گیاهان پوششی
چرا گلهای ما خشک می شوند.
شکوه گلیسین بر دیوارهای بهار
چرخه سلول
تولید مثل رویشی
موفولوژی ساقه
دانه
فیزیولوژی گیاهی
بیوشیمی گیاهی
جدول نام علمی
کدو
اسفناج
بازدانگان
پنجه گرگیان
بادمجان
مورفولوژی برگ
مورفولوژی ریشه
تک لپه ای ها و 2 لپه ای ها
مورفولوژی میوه
نیازهای گیاه
تنومند ترین درخت جهان
گل آلسترومریا
معرفی گل جاوید و رعنا زیبا
بونسای چیست؟
دیانتوم Adiantum
گیاهان گوشتى
یك مطالعه جدید از وجود چهار تركیب شیمیایی ضد درد در گیاه مرزه خبر می‌دهد
کاشت و تکثیر گیاهان زینتی
جدول نام علمی
هیدروپونیک و انواع آن
هیدروپونیک
گیاه شناسی

Design


منبع:
http://ake4.mihanblog.com

   


نظرات()   
جمعه 3 مهر 1388  11:40 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

زراعت عمومی

زراعت عمومی
زاعـت عمومی
کلروفیتوم (برگ گندمی)
مقدمه گیاهان زراعی مقاوم به علفکش
خواب بذر یا دور مانسی dormancy
اگر زمین مزرعه ی بود
گروه بندی گیاهان زراعی

کلیات و شناخت مراحل رشد
تولید محصولات باغی و زراعی
گلهای دائمی پیازی و غده ی و ریزوم دار
رده بندی تک لپه ایهاMonocotyledon
بررسی تنش های زیستی ومحیطی بر گیاهان
تکثیر گیاهان پرچینی ( کاربردی )
تشخیص علائم کمبود بُر در تعدادی از محصولات باغی و زراعی
تعیین زیویی(قوه نامیه=Viability )بذر(قسمت اول)
انواع کاشت
شیوه تولید محصولات زراعی و باغی محدودة طرح
شیوه تولید محصولات زراعی و باغی محدودة طرح

 5487 تعیین زیویی(قوه نامیه)بذر(قسمت دوم)
بررسی معیب و مزیی استفاده از خطی کار
زراعت عمومی
بذر و جایگاه آن
تغذیه گیاهان
گروه زراعت و اصلاح نباتات رشته زراعت و اصلاح نباتات (اصلاح نباتات)
تیره بادنجانیان
گیاهى از خانواده سیب زمینى بادمجان
كدو
خیار
هندوانه
اثرات مصرف بهینه كود در افزیش عملكرد گوجه فرنگی
ارزیابی جدایه های Trichoderma برای کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه

Design by mohammad irandegani


منبع:
http://ake4.mihanblog.com

   


نظرات()   
جمعه 3 مهر 1388  11:40 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

زراعت بقولات
آموزش کشت نخود انتظاری
میوه ای از ترکیب خیار و خربزه(پپینو) یا melocumber
پتانسیل آللوپاتیک پسمانهای جو( Hordeum vulgare ) روی کنترل علف هرز
کشت نخود انتظاری
سطح زیر کشت باقلا در ایران
نخود
سطح زیر کشت باقلا در ایران

کشت لوبیا
زراعت باقلا ( Vicia faba
مختصری در مورد زراعت لوبیا (( Phaseolus sp
زراعت باقلا ( Vicia faba
ارزیابی و انتخاب برای مقاومت نسبت به تنش‌خشكی در ژنوتیپ‌های نخود تیپ كابلی
زرشك
ماش

 5487 آموزش کشت نخود انتظاریکشت نخود انتظاری
کشت لوبیا
معرفی و توضیحاتی در مورد لوبیا سبز Snap beans 1
معرفی و توضیحاتی در مورد لوبیا سبز Snap beans 2
مختصری در مورد زراعت لوبیا Phaseolus sp
مختصری در مورد زراعت لوبیا
مختصری در مورد زراعت لوبیا Phaseolus spمنبع:
http://ake4.mihanblog.com

   


نظرات()   
جمعه 3 مهر 1388  11:37 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

توسعه پایدار
کشاورزی ارگانیک
مفهوم كشاورزی پایدار
تولیدات کتان ارگانیک Organic Cotton Production
مدیریت و مصرف انرژی در کشاورزی پایدار
پایداری محیط زیست از دیدگاه اسلام
كشاورزان محصولات ارگانیك انگلیسی نوعی هویچ‌ترا ریخته تولید كرده‌اند كه قابلیت تولید سوختهای بیودیزلی
مفهوم كشاورزی پایدار
كشاورزی پایدار
كشاورزی پایدار 2
كشاورزی پایدار 3
توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین
توسعه روستایی و كارآفرینی روستایی در آمریكا
مدیریت و مصرف انرژی در کشاورزی پایدار
مفهوم کشاورزی پایدار
مدیریت و مصرف انرژی در کشاورزی پایدار
مفهوم كشاورزی پایدار
نقش فناوری اطلاعات در توسعه کشاورزی
مفهوم كشاورزی پایدار
عرضه مستقیم محصولات ارگانیك
عرضه مستقیم محصولات ارگانیك
توسعه روستایی
مفهوم کشاورزی پایدار2
مفهوم كشاورزی پایدار 3
کشاورزی پایدار 2
کشاورزی پایدار 3
نقش كشاورزی پایدار در توسعه مناطق محروم و تامین امنیت غذایی 1
نقش كشاورزی پایدار در توسعه مناطق محروم و تامین امنیت غذایی 2
تکنولوژی در کشاورزی سنتی
كشاورزی پایدار تولید با كیفیت , نگاه به آینده
اثرات زیست محیطی تونلها
تکنولوژی در کشاورزی سنتی
کشاورزی ارگانیک و کشاورزی پایدار
هشدار شدیداللحن نسبت به افزایش دمای زمین


منبع:
http://ake4.mihanblog.com

   


نظرات()   
جمعه 3 مهر 1388  11:36 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

اقتصاد کشاورزی
تبعات جهانی معضل بیکاری
وضعیت اقتصاد ایران
كشاورزی ایران وجهان در آیینه آمار
پول و بانكداری نوین
فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش سایر کشور های دنیا
تبدیل بحران اقتصاد جهان به فاجعه بشری
بحران اقتصادی مانند یك سونامی آرام در حال پیشرفت است
ایران دومین قدرت بزرگ اقتصادی در منطقه
بحران اقتصادی جهان عمیق
آیا اقتصاد ایران تشنج می کند
جهانی شدن
کاربرد های بیوتکنولو‌‌ ژی در کشاورزی
نقش ict در توسعه کشاورزی
نقش مازندران در اقتصاد کشور(باغبانی)
بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
معرفی اقتصاد کشاورزی
نقش ict در توسعه کشاورزی
نقش مازندران در اقتصاد کشور(باغبانی):
بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
تشكیل بانك خصوصی
معرفی اقتصاد کشاورزی
بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
ارز یعنی چه ؟
بورس
تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 در بخش كشاورزی
اقتصاد کشاورزی
آشنایی با اقتصاد كشاورزی
کور سوی امید به اینده اقتصاد دنیا
افزایش نقدینگی؛ به زیان تولید و به نفع تورم‌
آشنایی با رشته اقتصاد كشاورزی
بررسی وضعیت بیوتکنولوژی کشاورزی
اهمیت اقتصادی کشت و کار لاله
مقایسه اقتصادی مراتع و دیمزارها در استان همدان
جهانى شدن
فقر جهانی؛ انباشت سرمایه و توسعه‌ی فقر
جهانی شدن و توسعه ملی در ایران
جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر وضعیت زنان
معرفی اقتصاد کشاورزی
بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
نقش مازندران در اقتصاد کشور(باغبانی)
معرفی اقتصاد کشاورزی
آشنایی با رشته اقتصاد كشاورزی
پروفسور یوجیرو هیامی نظریه پرداز برجسته اقتصاد کشاورزی
سیاست کشاورزی
اقتصاد سنجی
اقتصاد باز
آشنایی با سازمان ها و موسسات بین المللی كشاورزی IRRI
آشنایی با رشته اقتصاد كشاورزی
پروفسور یوجیرو هیامی نظریه پرداز برجسته اقتصاد کشاورزی
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
آشنایی با رشته اقتصاد كشاورزی
نگاهی به فرصتها و چالشهای بخش كشاورزی ؛ما كاشتیم دیگران خوردند...!
برآورد و تحلیل‌ تابع‌ تقاضای‌ نیروی‌ كار بخش‌ كشاورزی‌ و پیش‌بینی‌ آن‌ درطول‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه
ارزیابی وضع اقتصاد كشاورزی ایران
مقایسه اقتصادی مراتع و دیمزارها در استان همدان1
بررسی کاهش ضایعات بذر مصرفی گندم
بررسی تأثیر نوع تیمار، بسته بندی ودمای انبار بر کنترل ضایعات پس از برداشت گوجه فرنگی
فهرست منابع کارشناسی ارشد رشته افتصاد کشاورزی
بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی 2
چالش‌ها و راهکارهای شكوفایی کارآفرینی در کشاورزی
آشنایی با رشته اقتصاد كشاورزی
اقتصاد كلان
مهندسی اقتصاد کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی
اقتصاد کشاورزی
اقتصاد خرد
تواناییهای فارغ التحصیلان اقتصاد کشاورزی
مهندسی اقتصاد كشاورزی
دانستنیهای اقتصادی
سایت اقتصادی
بررسی اقتصادی خاکورزی حفاظتی در تناوب گندم آیش
آشنایی با اقتصاد كشاورزی
تعریف کارآفرینی
نگرشی بر اسراف و ضایع نمودن منابع آب كشور در مراحل تولید و مصرف محصولات كشاورزی
جایگاه بخش كشاورزی در توسعه اقتصاد ملی
اقتصاد کشاورزی
توسعه اقتصادی
پول
کاربرد ریاضیات محض در نظریه های اقتصادی
دام اسمیت
نقدینگی و ارزش افزوده
رشد و بحران و رکود اقتصادی
تراست و کارتل و اقتصاد سیاسی
آشنایی با رشته اقتصاد كشاورزی
اقتصاد كلان
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
سیاست غذای ارزان
آشنایی با رشته اقتصاد كشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی
اقتصاد كلان
تواناییهای فارغ التحصیلان اقتصاد کشاورزی و موقعیتهای شغلی و محل‌های کار این رشته
منابع کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی
کشاورزی زیر سایه نفت


منبع:
http://ake4.mihanblog.com

   


نظرات()   
جمعه 3 مهر 1388  11:35 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg


<>

جدیدترین مقاله وتحقیق گیاهان دارویی 3

جدیدترین مقاله وتحقیق گیاهان دارویی 2

جدیدترین مقاله وتحقیق گیاهان دارویی 1

شیرین بیان
بیدمشك شماره دو
برای رفع سرفه آویشن مصرف كنید
كلم بروكسل
گل گاوزبان
بابونه
آنغوزه
للبببل
بیدمشك شماره دو
برای رفع سرفه آویشن مصرف كنید
كلم بروكسل
گل گاوزبان
بابونه
آنغوزه
للبببل
افسنطین
مصارف خوراکی
اسطو خودوس فرانسوی
ریواس
دارچین
سیاهدانه فشار خون را تنظیم می‌كند
جلبک دریایی
گیاه ترشک
درخت ابریشم
بیدمشك شماره دو
برای رفع سرفه آویشن مصرف كنید
كلم بروكسل
گل گاوزبان
بابونه
آنغوزه
للبببل
احتیاط در گیاه درمانی اطفال
بیدمشك
برای رفع سرفه آویشن مصرف كنید
خواص دارویی انار
دانستنی‌های یکی از سالم‌ترین انواع روغن‌هی خوراکی
سیاه دانه
کاسنی
اسپند
مصارف درمانی تیره گندم
خواص میوه خیار
آنغوزه
زغال اخته
فوائد و مشخصات گیاهان داروئی
عصاره گیاه «علف چی» در جلوگیری از صرع كوچك موثر است
درمان سرماخوردگی
چی کوهی
خــــــــر زهره
بابا آدم
گزنه
گیاه بابونه
آگاو
اكلیل كوهی یا رزماری
شیرین بیان
روناس
ریواس
آویشن
شبدر قرمز
تاتوره
تره تیزک
زالزالک
مارچوبه
کاسنی
کنگر
رازیانه
مکونوپسیس
آناناس
صبر زرد
گل زعفران زینتی گل زعفران زینتی
آقطی سیاه
بارهنگ
ارزش غذیی کدو حلویی وتخمه ی آن
خواص جینسینگ
چگونگی استفاده از تعدادی از گیاهان داروئی
کدوی تخم کاغذی
آنغوزه
گل قاصد
گیاهان دارویی
خشخاش
گیاه شناسی گواوا نام علمی
گیاه دارویی شوید
ناترك
عروسك پشت پرده
گیاه دارویی بابونه آلمانی
شاه تره
خرزهره
اشنان
بذر البنج
گیاه دارویی پیچک
گیاه دارویی سنا
آویشن كوهی
گیاه صبر زرد (آلئه ورا)
ختمی دارویی
بررسی تركیبات شیمیائی تعدادی از گیاهان داروئی

صبر زرد
باریجه
زرشک
زرد چوبه
بارهنگ
چمنز
اِسپَند
ینبوت
زغال اخته ، گیاهی ناشناخته
گیاه دارویی زرشک
چی
کدو حلویی
آووکادو
درخت وانیل
توت فرنگی
بادرنجبویه
گیاه دارویی زرشک
آقطی سیاه
خرزهره
نعناع
رزمــاری
آلوئه ورا صبر زرد
صبرزرد (آلوئه ورا)
گاوزبان
كاكوتی
علف ‌چای
قدومه
Culture
صبر زرد
گیاهان دارویی
كافور
پیاز و فواید آن
تیره علف چی
گیاه دارویی نعناع فلفلی
گیاه دارویی گل انگشتانه
گیاه دارویی افسنطین
زیره سبز
گلرنگ
گیاهان در قرآن (زنجبیل)
گل گاو زبان
گیاه دارویی عناب
گیاه دارویی زوفا
كدو تخمه كاغذی
خواص دارویی گیاهان بنفشه دردهای رماتیسمی را تسكین می دهد
آویشن كوهی یكی از گیاهان زیبا و معطر
كافور
گیاهان دارویی
چگونگی استفاده از تعدادی از گیاهان داروئی
گل گاو زبان
فواید جدید سویا
كاربرد گیاهان دارویی در اختلالات خواب
زنجبیل
زنجبیل
سیر
ازگیل
راهنمای کاشت زعفران (طلای سرخ ایران)
گل گاو زبان
ژینکو
گیاه مریم كوهی
مقالاتی در مورد گیاه زیره سیاه
درباره عرقیات
با ماسک چاودار( گندم سیاه) از لکه هی پوستتان خلاص شوید
نکات طلیی چاودار
گیاه دارویی جین سنگ
گیاهان دارویی بخش اول
گیاه کاسنی
معرفی زعفران
شبدر قرمز
بادرنجبویه
سنجد
آویشن
کلزا
شوید درد معده را تسکین می‌دهد
سنجد
بادرنجبویه
اسپند
گیاه ترشک
زنجبیل
گیاه ترشک
سُماق
گیاه شاه تره
گل گاوزبان
پافیلی، نخل دم اسبی ،لیندا
تیره بارهنگ
گوجه سبز
آقطی سیاه
بنه
گز
کوهنگ
گل ختمی
خواص دارویی فلفل
انبه
گل گاو زبان

 5487 اهمیت جهانی گیاهان دارویی
گیاه دارویی مرزه
گیاه دارویی آقطی
گیاه دارویی زوفا
گیاه دارویی گل انگشتانه
گیاه دارویی نعناع فلفلی
گیاه دارویی سنبل الطیب
گیاه دارویی افسنطی
معرفی بیش از 20 گیاه داروئی
معرفی بیش از 20 گیاه داروئی
وانیل
آنغوزه
مزیت نسبی ایران در زمینه گیاهان داروئی
پتانسیل بیوتکنولوژی در افزایش بهره‌وری از گیاهان دارویی
نعناع فلفلی
آویشن
نخل روغنی
آرتیشو ( کنگر فرنگی )
كدوی تخم كاغذی
منداب
آكاسیا
باریجه
هندوانه ابوجهل
اسپند
كرچك
شلغم
گل قاصد
اسفرزه
گیاه دارویی افسنطین
گیاه دارویی سپستان
گیاه دارویی گرمك
گیاهان داروئی
صبر زرد
فلفل قرمز
نعناع
اکلیل کوهی رزماری
گیاه دارویی جین سینگ
گل گاو زبان
پاسیو
رایحه درمانی ، واقعیت یا خرافات
گیاه دارویی زوفا
حنا بهترین جایگزین خالكوبی
خشخاش
خواص دارویی گل میخک
آقطی
کاری یوتا
گیاه دارویی افسنطین
تمشك
آب و هوی مناسب زعفران
لیست عرقیات گیاهی و خواص آنها
ازگیل
آقطی سیاه
معرفی گیاه دارویی مریم گلی
فوائد و مشخصات گیاهان داروئی
تحقیقات جدید انجام شده حكایت از خاصیت ضد سرطانی روغن زیتون دارد
زیره سبز
عصاره گیاه هوفاریقون قطره خوراكی هایپیران حاوی عصاره گیاه هوفاریقون
میوه زیره
گل گاوزبان
اسپند
كدو تخمه كاغذی
آنغوزه
آویشن كوهی یكی از گیاهان زیبا و معطر
آشنائی با زعفران
گیاهان داروئی
کشت گیاهان دارویی
ازگیل و کروتون
گل گاو زبان
مریم گلی
سیر
برگ انجیری
کدوی تخم کاغذی
مریم گلی وگیاه شناسی آن
آویشن
آنغوزه
بابونه
Panax ginseng
کدوی دارویی (کدوی تخم کاغذی)
گیاه گل گاو زبان
سیاهدانه فشار خون را تنظیم می‌كند
گیاه سریش
صبر زرد
گل گاوزبان
لیمو ترش
کاسنی
اسپند
تیره نعناییان
تیره زنبق
گل گاو زبان
خواص درمانی گل ختمی
تیره گاو زبانیان
اسپندمنبع:
http://ake4.mihanblog.com

   


نظرات()   
جمعه 3 مهر 1388  11:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg


آبیاری
تنظیم PH در آکواریم های آب شیرین
تاثیر شدت چرا و شیب بر هدر رفتن آب و خاك :
برنجتیپ های برنج خصوصیات خاک برنج های غرقابی و شناور کود های بیولوژیکی نکات قابل توجه در عملیات
تاثیر آبیاری و مصرف زئولیت طبیعی بر عملکرد کمی ‌و کیفی توتون کوکر347
راهنمای تهیه محلول غذایی برای کشت هیدروپونیک
تعرق
بررسی عملکرد و راندمان محصول در روش های آبیاری LEPA
لغات و اطلاحات انگلیسی و فارسی آبیاری
آبیاری
پسروی و پیشروی دریا
آشنایی با روشهای آبیاری تحت فشار
توصیه های كودی ازت برای جو آبی
سیستم های آبیاری
باران نگار یا باران سنج ثبات
بررسی عملکرد و راندمان محصول در روش های آبیاری LEPA
معرفی رشته آبیاری و زهکشی در دوره ارشد
مدیریت منابع آب و مقابله با خشكی در كشاورزی
تاثیر تنش قطع آبیاری بر كلروفیل و اجزائ عملكرد ارقام پیشرفته كلزا
آلندگی پسابهای شهری در خاکهای کشاورزی
تاثیر وضعیت آب خاک و کمبود فشار بخار هوا بر روی تبادل گازی گندم زمستانه در مزرعه
بررسی مقایسه زمانهای آبشویی در اصلاح خاكهای شور
تاثیر تنش قطع آبیاری بر كلروفیل و اجزائ عملكرد ارقام پیشرفته كلزا
آلودگی عوامل کشاورزی
آلودگی آب های ما
آشنایی با انواع آلودگی هوا و تاثیرات مخرب آن
آبیاری کنترل از راه دور
انواع آبیاری
روش های كشت گندم به وسعت و شیب زمین، مقدار آب موجود و مدیریت زارعی بستگی دارد.
استفاده از روشهای زمین آماری در تعیین نیاز آبی چغند رقند
تاثیر آبیاری بر رشد گیاهان
مدیریت آبیاری
بررسی عملکرد و راندمان محصول در روش های آبیاری
مدیریت اسید شویی در سیستم های آبیاری قطره ای
مزایای آبیاری بارانی
باکتری ها و نانوفیلترها؛ چشم انداز آیندۀ فناوری آب پاک
نگرشی بر اسراف و ضایع نمودن منابع آب كشور در مراحل تولید و مصرف محصولات كشاورزی:
Injection Systems سیستمهای آبیاری تحت فشار
بررسی شوری خاک در سیستم‌های مختلف آبیاری
مصرف بهینه آب در برنج
آبیاری سطحی
آبیاری
جمع آوری آب
تشکیل آب زیرزمینی
آبیاری
نقش تعرق در جذب آب از ریشه
انواعی از کشت هیدروپونیک
آب مغناطیس
تأثیر تنش نیتروژن و كمبود آب بر متابولیت‌‌های سازگار در دوران رشد زایشی ذرت
آب و چمن
آبیاری گیاهان آپارتمانی به هنگام سفر
انواعی از کشت هیدروپونیک کشت آبی یا مایع
سیستم آبیاری سنترپیوت
تاثیر آبیاری بر رشد گیاهان
مدیریت اسید شویی در سیستمهای آبیاری قطره ای
تاثیر آبیاری بر رشد گیاهان گلخانه ای
چند واژه فارسیانگلیسی آبیاری بارانی Sprinkler irrigation
ارزیابی پتانسیل تولید آرتمیا در بخشی از آبهای شور منطقه گناباد
تاثیر آبیاری بر رشد گیاهان
اثر كاربرد كود نیتروژنه و رطوبت خاك بر كارایی مصرف آب در ژنوتیپهای یونجه دیم
آلایندگی پساب شهری در خاكهای كشاورزی
تقسیم بندی رود خانه ها
آبیاری
آبیاری
آبیاری چغندر قند
آبیاری بارانی تولید را 3 برابر افزایش می دهد
آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای
ساده ترین شیوه استفاده از آب باران
كار مطالعات طرح آبیاری تحت فشار اراضی پایین دست سد شیروان آغاز شد
برنامه ریزی آبیاری گامی مهم برای دستیابی به کشاورزی پایدار
انواع آبیاری
برنامه ریزی آبیاری گامی مهم برای دستیابی به کشاورزی پایدار
عوامل ‌مؤثر در بروز و یا تشدید سیلاب‌
عوامل ‌مؤثر بر بروز یا تشدید سیلاب ‌در رودخانه‌
سیستم های آبیاری
سیستم های آبیاری
مدیریت اسید شویی در سیستمهای آبیاری قطره ای
ارزش و محاسبه کارایی مصرف آب گیاهان زراعی در چهار محصول استراتژی
تهدید ذوب شدن اقیانوس منجمد شمالی
لغات و اطلاحات انگلیسی و فارسی آبیاری
آبیاری
آبیاری
آلودگی آب
آب در ادبیات
گذر از تاریخ آب
سد های معروف دنیا
آبیاری از منظر دایره المعارف
آبیاری در گذر زمان
توفان نوح : نشانه ای از تغییرات سطح آب دریا
جریان آب زیرزمینی
آبیاری قطره ای
آبیاری قطره ای
خواص عمومی آب دریا
هیدروژئولوژی یا آب شناسی
انتخاب روش های آبیاری در کشاورزی
انتخاب روش های آبیاری در کشاورزی
بحران آب در فارس
حفاظت دیواره های رودخانه ها در مقابل عوامل هیدرولیک جریان
باران اسیدی
تغذیه و آبیاری گل های زینتی
تاثیر آبیاری بر رشد گیاهان
سیستم آبیاری
مدیریت اسید شویی در سیستمهای آبیاری قطره ای
مدیریت آبیاری
تاثیر آبیاری بر رشد گیاهان گلخانه ای
آبیاری بارانی
آبیاری قطره‌ای
آب
جایگاه نیروگاههای آبی در استراتژی توسعه كشور
راه های افزایش بازدهی آبیاری در بخش كشاورزی
(سیستم های قطره ای) ، ( آبیاری بارانی)
بررسی شوری خاک در سیستم‌های مختلف آبیاری
- سیستمهای آبیاری تحت فشار Injection Systems
مصرف بهینه آب در برنج
بررسی عملکرد و راندمان محصولدر روش های آبیاری
دستور العمل فنی آبیاری تناوبی برنج رقم محلی هاشمی
مدیریت نگهداری سیستمهای آبیاری و پیشگیری از گرفتگی قطره چکانها
آبیاری سطحی
آبیاری
جمع آوری آب
تشکیل آب زیر زمینی
آبیاری تحت فشارشناخت انواع لوله های قابل مصرف در آبیاری تحت فشارو ....
جمع آوری آب Water Harvesting
باران های اسیدی
تعاریف لازم در زمینه مرتع و آبخیزداری
تاثیر آبیاری بر رشد گیاهان
رشته مهندسی آب (مهندسی کشاورزی آب) کارشناسی
آبیاری باغچه ها
آبیاری 12 روزه نیاز آبی چغندرقند را تامین می كند
كمیته ملی آبیاری ایران بهترین شد
هیدرولوژی ایران به اختصار
جدید ترین مقالات تخصصی مهندسی آب
چرخه ی اب
بیماریهای ناشی از آب
مزایای تصفیه آب با ازن
حقایقی درباره آب
اهمیت آب و املاح معدنی بر روی بدن
نقش آب در بدن
آب‌های آلوده بانور خورشید بازیافت میشه
آب عنصری که در متن زندگی جریان دارد
اقتصاد و امنیت آب
جدال سدها با کم آبی
تغییرات آب وهوایی و آینده ی زمین
اسید شویی در سیستم آبیاری قطره ای
سیستم آبیاری
مدیریت اسید شویی در سیستمهای آبیاری قطره ای
مدیریت آبیاری
تاثیر آبیاری بر رشد گیاهان گلخانه ای
دستور العمل فنی آبیاری تناوبی برنج رقم محلی هاشمی
بررسی عملکرد و راندمان محصولدر روش های آبیاری
آبیاری بارانی
آبیاری قطره‌ای
آب
جایگاه نیروگاههای آبی در استراتژی توسعه كشور
راه های افزایش بازدهی آبیاری در بخش كشاورزی
. (سیستم های قطره ای) ، ( آبیاری بارانی)
Injection Systems سیستمهای آبیاری تحت فشار
مصرف بهینه آب در برنج
مدیریت نگهداری سیستمهای آبیاری و پیشگیری از گرفتگی قطره چکانها
آبیاری سطحی
آبیاری
جمع آوری آب
جمع آوری آب
تشکیل آب زیر زمینی
دستور العمل فنی آبیاری تناوبی برنج رقم محلی هاشمی
كاربرد روشهای سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغراٿیایی در منابع آب و خاك


منبع:
http://ake4.mihanblog.com

   


نظرات()   
جمعه 3 مهر 1388  11:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

مقالات خاکشناسی
كاربرد روشهای سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغراٿیایی در منابع آب و خاك
استفاده از مواد جاذب رطوبت پلیمری در کشاورزی به منظور افزایش ذخیره رطوبت خاک
دگرگونی کانی های رسی خاک های مناطق نیمه خشک استان فارس، ایران:
اثرات طرح پخش سیلاب بر نفوذپذیری و حاصل خیزی خاك
کشت بدون خاک گلهای آپارتمانی و سبزیجات در منازل و محیط های اداری
رابطه جنس خاک و رابطه عناصر غذایی در ph های مختلف
عناصر اصلی و مهم
دستور العمل نمونه برداری از خاک
کاربرد های کامپیوتر در مسائل مربوط به زهکشی
زهکشی
جادوی خاک
مساحی و نقشه برداری
آماده سازی خاک
كاربرد هیپراكیمولاتورها در بهسازی خاكهای آلوده به فلزات سنگین
مطالعات خاک‌شناسی تفصیلی دقیق اراضی ایستگاه تحقیقات خاکهای شور و قلیائی قزوین
تعیین وزن اکی والان با توجه به نوع واکنش
آفتاب دهی خاك
رسوب شناسی
قسمتهای عمده یك كبریتكبالت فلزی به رنگ نقرع ای خاكستری
قسمتهای عمده یك كبریتكبالت فلزی به رنگ نقرع ای خاكستری
قسمتهای عمده یك كبریت كبالت فلزی به رنگ نقرع ای خاكستری
سوالات تست کارشناسی و کارشناسی ارشد آب و خاک
خصوصیات شیمیایی خاك
خاکورزی نواری
خاک دیاتومه ( Diatomaceous earth
بررسی مقایسه زمانهای آبشویی در اصلاح خاكهای شور
بیابانها
آزمایشات شیمیایی خاک
خصوصیات خاک برنج های غرقابی و شناور
ضرورت استفاده از GIS در رفع شوری خاك
طرز نمونه برداری خاك از مزرعه برای تجزیه آزمایشگاهی
بلوك گچی یكی دیگر از روشهای ساده برای اندازه گیری رطوبت خاك
پرورش کرم خاکی
بررسی تاثیر تاریخ كاشت و خاكپوش‌های پلی اتیلن در میزان آلودگی به مینوز سبزی و صیفی در كشت تونلی خیار
خاک‌ورزی دقیق به عنوان سیستم جایگزین برای خاک‌ورزی در عمق یکنواخت، جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی
لونیزه lemon verbena verbeneacee=verbenacee
لونیزه lemon verbena verbeneacee=verbenacee
معرفی و بحث در مورد تعرق
خاکورزی پشته ای به عنوان یک روش خاک ورزی حفاظتی
خاک‌ورزی دقیق به عنوان سیستم جایگزین برای خاک‌ورزی در عمق یکنواخت، جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی
خاک‌ورزی دقیق به عنوان سیستم جایگزین برای خاک‌ورزی در عمق یکنواخت، جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی
بستر های کشت
مساحی و نقشه برداری
فواید صرف‌نظر‌کردن از شخم‌زدن زمین
ارزیابی توان تولید سیدروفور در سویه های ریزوبیومی بومی خاكهای ایران
اثرهای متقابل منیزیم و پتاسیم بررشد و عملكرد آفتابگردان در یك خاك شور
ترمیم خاک
آلودگی های نفتی در خاک
مالچ های پلاستیکی
تاثیر بسترهای مختلف کشت روی رشد، عملکرد و کیفیت خیار گلخانهای در کشت بدون خاک
تنش شوری
تنش دمای پایین
تأثیر تنش‌های شوری و کم آبی یرجوانه‌زنی بذر و رشد اولیة گیاهچه‌های ارزن مرواریدی و سورگوم علوفه‌ای
مالچ های پلاستیکی
آشنایی با رشته خاکشناسی
آزمایشات شیمیایی خاک
فرسایش خاك، علل وعوامل
خاک و خاکشناس
انواع کویرهای ایران کویرهای رسیکویرهای رسی همراه با نمکزار
گسل مشخصه‌های گسله‌هاطبقه‌بندی بر اساس شیب صفحه گسل
استفاده از مواد جاذب رطوبت پلیمری در کشاورزی به منظور افزایش ذخیره رطوبت خاک
ترمیم خاک
آماده سازی زمین
كشت نواری
تعریف الودگی خاک
اثر تنش اشعه ماوراء بنفش بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه فلفل
بررسی میزان محدودیت منبع ارقام گندم و جو در شرایط تنش گرمای پس از گرده‌افشانی
زهکشی
مطالعات خاک‌شناسی تفصیلی دقیق اراضی ایستگاه تحقیقات خاکهای شور و قلیائی قزوین
ناتوانی طبیعت از جبران اسراف بشر
سنگهای رسوبی
سنگهای دگرگونی و سنگهای آذرین
تثبیت شنهای روان توسط مالچ
همه چیز در مورد زهكشی
خاک‌ورزی دقیق به عنوان سیستم
تاثیر وضعیت آب خاک و کمبود فشار بخار هوا بر روی تبادل گازی گندم زمستانه در مزرعه
خاک ورزی
كشف روشی نوین برای حاصلخیزی زمین‌های كشاورزی
تقسیم بندی انواع فرسایش آبی
رفع آلودگیهای خاک با بهره گیری از نانو تکنولوژی در 5 استان کشور
رفع آلودگیهای خاک با بهره گیری از نانو تکنولوژی در 5 استان کشور
چگونه میتوان کمبود مواد غذایی را در مو شناخت
خاکهای شور و قلیا
بررسی تحمل به شوری ارقام یونجه
تلفات ازت در خاك‌های كشاورزی
چگونگی مقابلة گیاهان با تنش خشکی در مزرعه
خاک شناسی عمومی و تعریف و مفاهیم خاک و عوامل تشکیل دهنده خاک و هوادیدگی و
جدیدترین مقالات خاک شناسی و آبیاری
فرآیندهای تشکیل انواع خاک
ده فایده مواد آلی در خاک
زهکشی
گرسنگی خاک
خاکورزی خفاظتی در طول آیش
خاک‌ورزی دقیق به عنوان سیستم جایگزین برای خاک‌ورزی در عمق یکنواخت، جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی
خاک ورزی پشته ای به عنوان یک روش خاک ورزی حفاظتی
زهکشی
اثر هر یک از عناصر ماکرو و میکرو در گیاهان
تلفات ازت در خاك‌های كشاورزی
خاک
فلزات سنگین، خاك را برای همیشه آلوده می‌كنند
كشف روشی نوین برای حاصلخیزی زمین‌های كشاورزی
خاکهای شور و قلیا
خاکهای شور و قلیا
انواع تنش
اصلاح مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی 16 صفحه ورد
مالچ های پلاستیکی
مطالعه شناسایی Pseudomonas syringae در خاك و گیاه با استفاده از روش تشخیص مستقیم توسط PCR
کاربرد های کامپیوتر در مسائل مربوط به زهکشی
زهکشی Drainage
آزمایشات شیمیایی خاک
دنیای ناشناخته خاک ها
بررسی شوری خاک در سیستمهای مختلف آبیاری
خاک و ویژگی های آن برای گیاهان
خاک ورزی
خصوصیات خاک برنج های غرقابی و شناور
بررسی شوری خاک در سیستم‌های مختلف آبیاری


منبع:
http://ake4.mihanblog.com

   


نظرات()   
جمعه 3 مهر 1388  11:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

مقالات ترویج و آموزش کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی
ترویج زنان روستایی
سایت ترویج آموزش وتحقیقات کشاورزی
ترویج و آموزش زنان روستای
نگرشی بر تاریخچه و سوابق عملکرد فعالیتهای مروجین کشاورزی در ایران
لیست منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ترویج وآموزش
مفهوم ترویج در برخی کشورها
ترویج و آموزش کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی)
gricultural extension ترویج کشاورزی
gricultural extension ترویج کشاورزی
خصوصی سازی ترویج کشاورزی
نقش ترویج در آموزش کشاورزی و توسعه روستایی
تاریخچه ترویج و آموزش کشاورزى
آموزش نیروی انسانی برای ترویج و آموزش كشاورزی
تاریخچه آموذش وترویج کشاورزی
فناوریهای نوین ترویج كشاورزی جهت احیای دانش بومی
مسایل ومشکلات اشتغال فارغ التحصیلان رشتۀ ترویج وآموزش كشاورزی
نگرشی بر تاریخچه و سوابق عملکرد فعالیتهای مروجین کشاورزی در ایران (2)
نگرشی بر تاریخچه و سوابق عملکرد فعالیتهای مروجین کشاورزی در ایران (1)
ترویج و آموزش زنان روستایی
ترویج و آموزش کشاورزی ارزشیابی در بخش كشاورزی منابع کارشناسی ارشد ترویج وآموزش
مروجان موفق و نا موفق
ترویج كشاورزی سازه‌های موثر در رضامندی شغلی و عملكرد مروجان كشاورزی در غرب كشور
پوستر ترویجی پروانه چوب خوار پسته و مبارزه با ان
پوستر ترویجی انواع بیماریهای درخت انگور
پوستر ترویجی آفات گندم
تاریخچه ترویج و آموزش کشاورزى
تاریخچه ترویج و آموزش کشاورزى
تاریخچه ترویج و آموزش کشاورزى
اهمیت رشته تحصیلی ترویج و آموزش کشاورزی
آموزش نیروی انسانی برای ترویج و آموزش كشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی
اهداف ترویج
بین كشاورزان و بخش ترویج بی‌اعتمادی وجود دارد
آموزش از راه دور
نقش دوره های آموزشی
ارزشیابی در بخش كشاورزی چیست؟
نقش آموزشگر بزرگسال
نقش دانش بومی در کشاورزی پایدار
سایتهای مفیدکشاورزی
روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش)
مفاهیم اطلاعات دانش و یادگیری
انگیزش در مدیریت
روستانشینی
انواع یادگیری
تعریف کارآفرینی
جنگلداری پایدار و مدیریت اكوسیستمی دو مفهوم با یك هدف
فناوری اطلاعات و استفاده در بخش تحقیقات كشاورزی
گونه های نوین تدریس
عوامل موثر در آموزش و یادگیری دانش آموزان اختلال یادگیری
ویژگی های دوره ابتدایی
برخی از رفتارهایی که والدین باید در مورد فرزندان خود به آن‌ها توجه کنن
نقش انگیزش در یادگیری
فعالیتها یی جهت تقویت تمیز دیداری
نگاهی به نقش های تربیتی خانه ومدرسه
اهمیت توجه به جوانان در بخش کشاورزی
بازار کار و موقعیت‌ شغلی‌مهندسین ترویج در ایران
دستیابی محققان ایرانی به روش جدید مبارزه با آفت برنجرشت
انواع یادگیری
روش نگارش مقاله کشاورزی
آموزش كشاورزی و توسعه پایدار
اشتغال دانش آموختگان كشاورزی الزامات و راهكارها
خدمات ترویج كشاورزی در كشور آلمان
زمینه‌های كاربردی دانش بومی
توسعه پایدار
مشكلات نظام آموزش متوسطه كشاورزی در ارتباط با نیازهای بازار كار
منابع آزمون کارشناسی ارشد توسعه روستایی
تحرک جغرافیایی و مهاجرت در روستا
تکنولوژی در کشاورزی سنتی
نقش آموزشگر بزرگسال
نگاهی به نقش های تربیتی خانه ومدرسه
نکاتی درموردتشویق وتنبیه دانش آموزان
توسعه پایدار با استفاده راهکارهای فناوری‌نانو
روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش)
Agricultural Management
Sustainable development of rainfed agriculture in India
Sustainable Development and Management" – a joint Master’s Programme of Nine European and LatinAmer
Journal of Sustainable Development
Why I Don't Want my Children to be Educated for Sustainable Development مقاله لاتین توسعه پایدار
مقاله توسعه پایدار لاتین journal of devalopment sustainable
تقویم کشاورزی
معرفی جنگلهای استان سیستان و بلوچستان


منبع:
http://ake4.mihanblog.com

   


نظرات()   
جمعه 3 مهر 1388  11:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

گونه های گیاهی قم
كشف گونه جدید پرندگان در كلمبیا
جوامع مهم جنگلی ناحیه ایرنتورانی
تیپ های بومی برنج
مدیریت مراتع و چرای دام ها در خشکسالی
نارون های سبز تهران کجا هستند؟
ایران ركورد جهانی شكار قوج البرز را شكست
مهم ترین عوامل تهدید پلنگ در ایران
مرتع از گذشته تا كنون
مدیریت مراتع و چرای دام ها در خشکسالی
تیهو
كوكر شكم سیاه (سیه سینه)
ابیا
کبک
قرقاول
خانواده مرغابی هاو غازها را بهتر بشناسیم
علم اقلیم شناسی
گیاهان مناطق کویری دكتر دکتر حسین بتولی
مدیریت مراتع و چرای دام ها در خشکسالی

نام عمومی : ببر سیبری
سازه‌های باستانی شوشتر، دل یونسكو را برد
سازه‌های باستانی شوشتر، دل یونسكو را برد
درخت کهنسال بلوط مقبره شاه ابراهیم در استان کرمانشاه
چنار حیاط امامزاده شمس الدین محمدچنار محله گلاب
معرفی باغ (مجموعه فرهنگی تاریخی) نیاوران
نقش مدیریت چرا در حفظ مراتع
مراتع استان لرستان
منابع طبیعی قزوین توسط بسیج سازندگی حفاظت می‌شود
قوانین شكار در ایران
تولید مثل اسب دریایی
طول عمر و صید اسب دریایی اسب دریایی
کشف 'بهشت' در جنگل های پاپوآ
کشف 'بهشت' در جنگل های پاپوآ
مقایسه اقتصادی مراتع و دیمزارها
گزارش مركز تحقیقات موریانه و سایر عوامل زنده خسارتزا به بناهای تاریخی یزد
خصوصیات اقلیمی و رستنی های ایران
قنات ، حرکت زندگی در ایران زمین
پسروی و پیشروی دریا
مقدماتی درباره زهکشی

 5487 محیط زیست در دریای خزر
مشخصات کارخانه مواد غذایی
تعاریف لازم در زمینه مرتع و آبخیزداری
یخچالها
عناصر هواشناسی
جایگاه باغ در شهر ایرانی
جایگاه باغ در شهر ایرانی
عناصر باغ ایرانی
اصول جنگلداری نزدیك به طبیعت و جنگلداری با تاج پوشش دائمی
آلندگی پسابهای شهری در خاکهای کشاورزی
مهمترین کاج های موجود درایران
اینجا حیات به پایان میرسد
نقش تالابها در كاستن از كربن موجود در جو زمین
قطب مغناطیسی زمین در حال جا به جا شدن است
معرفی رشته تحصیلی چوب و جنگلداری جامعه چه نیازهایی به چوب و جنگلداری دارد
نقش مدیریت چرا در حفظ مراتع
جلبک

Design by mohammad irandegani


منبع:
http://ake4.mihanblog.com

   


نظرات()   
جمعه 3 مهر 1388  09:29 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

شیلات
ماهی قزل آلا
پرورش ماهی در سیستم های باز
مزایای پرورش آبزیان وویژگیهای ماهی پرورشی
آموزش پرورش و تولید میگو
پرورش ماهی
مقایسه پرورش گوشتی فیل ماهی ( Huso huso ) در وان فایبرگلاس و استخر خاکی
پرورش کروکودیل راهی برای درمان بیماری ایدز
ماجرا، ماجرای ورود کروکودیل های غول پیکر یا هیولای آب به ایران برای تقویت صنعت چرم سازی و توسعه صادرات
استخوان بندی ماهیها
دستورالعملهای عمومی در رویه پرورش ماهیان آبهای شیرین
مقایسه پرورش گوشتی فیل ماهی ( Huso huso ) در وان فایبرگلاس و استخر خاکی
انواع ماهیان آکواریومی
کاربرد الکارنتین در ماهی و میگو
چگونه از ماهی قرمز نگهداری نماییم ؟
صید پنهان، خطری برای ذخایر آبزیان
ماهیان خاویاری ( sturgeons ):
طرح ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی، راهکاری برای حفظ ذخایر آبزیان و مناطق مرجانی
دستورالعملهای عمومی در رویه پرورش ماهیان آبهای شیرین
تغییرات کیفی چربی ماهی سفید دریای خزر.utiluls frisii kutum.از خانواده.CYPrinidae.:
ویژگیهای ماهی تازه
خانواده ماهی های طلایی
ایجاد چرخه آکواریم، بدون نیاز به ماهی
ماهی قزل آلا
شاه میگو ، آبزی با ارزشی كه در فرهنگ غذایی ایرانیان جایی ندارد
آشنایی با مبانی شیلات
كاربرد آرتمیا در تكثیر و پرورش آبزیان امیر شعاع حسنی (نقل از پایگاه شیلات ایران)
ماهی دیسکوس( Symphysodon Discus )
ماهی‌های سفره هفت‌سین
آسیب شناسی در صنعت پرورش میگوی ایران
آموزش پرورش و تولید میگو
صید پنهان، خطری برای ذخایر آبزیان
طرح ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی، راهکاری برای حفظ ذخایر آبزیان و مناطق مرجانی
آموزش پرورش و تولید میگو


منبع:
http://ake5.mihanblog.com

   


نظرات()   
جمعه 3 مهر 1388  09:26 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

زنبورداری
زنبور عسل
در عسل نشانه غیرطبیعی بودن آن نیست
خواص عسل و دارچین
انواع عسل در بازار
عسل در دین اسلام و پیامبران
بیماری لوک در زنبور عسل


منبع:
http://ake5.mihanblog.com

   


نظرات()   
  • کل صفحات:5  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  •   

مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری اکه 1 وابسته به وبلاگ ake.blogfa.comدوستان عزیز ابتدا لینک خودتون رو در لینک باکس کشاورزی ثبت کنید سپس کد لینک باکس را در قالب وبلاگ خودتون قرار دهید و سپس در کمتر48ساعت لینک شما ثبت میشود
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات